கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Wednesday, June 11, 2014

நிறங்கள் அறிவோம் - ஆங்கிலத்தில் நிறங்களின் பெயர்கள்No comments:

Post a Comment