கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Tuesday, November 29, 2016

HOW TO USE AUTOCOLLAGE SOFTWARE?


HOW TO USE HOT POTATO SOFTWARE


HOW TO USE PHOTOSTORY SOFTWARE


தமிழ் வார்த்தைகள் உருவாக்குதல்- சொற்களஞ்சியப்பெருக்கம்


ஆசிரியர் விடுப்பில் உள்ளபோதும் எவ்வாறு தன் வகுப்பறையை நிர்வாகம் செய்யலாம்?


HOW TO GIVE SPELLING PRACTICE?


எண் அறிவினை அதிகரிக்க என்ன செய்யலாம்?


தொழில்நுட்பங்களை வகுப்பறைகளில் எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்?


அறிவியல்- இரவு,பகல் மற்றும் அமாவாசை பௌர்ணமி