கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Sunday, June 8, 2014

ENGLISH CURSIVE WRITING Letter "b"ENGLISH Cursive writing Letter "a"


சமூகவியல் உலகில் உள்ள கண்டங்கள் ஓர் விளக்கம்அறிவியல் புதுப்பிக்க முடியாத எரிசக்திகணக்கு - பை(PI) பற்றி அறிந்துகொள்வோம்English Grammar - ADJECTIVESதமிழ்- ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் வாசிப்பு பயிற்சி- powerpoint format

தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களை ஆங்கிலம் வாசிக்க செய்தல் எப்படி? பவர் பாயிண்ட் சிலைடு ஷோ.