கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Sunday, April 20, 2014

என் வேலையை எளிமையாக்கியதுடன் மாணவர்களின் ஆர்வத்தையும் தூண்டிய கணினி வழி கற்பித்தல்

என் குழந்தைகள் ஆங்கிலப் பாடல் ஒன்றை type செய்யும் காட்சி...
மனப்பாடம் செய்து குறிப்பேட்டில் எழுதத் திணறும் மாணவர்கள் கூட கணினி வழியில் தேர்வு என்றவுடன் நன்றாகப் படித்து வந்தனர்....
 

No comments:

Post a Comment