கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Tuesday, November 29, 2016

ஆசிரியர் விடுப்பில் உள்ளபோதும் எவ்வாறு தன் வகுப்பறையை நிர்வாகம் செய்யலாம்?


No comments:

Post a Comment