கற்பித்தலை மேம்படுத்த நீங்கள் உருவாக்கிய முறைகளையும் மின்னஞ்சலில் இங்கே பகிருங்கள்..ஆசிரியர் சமுதாயத்திற்கு உதவுங்கள்..மின்னஞ்சல்- pumsskpvn@gmail.com

Wednesday, May 7, 2014

தமிழ் எண்களை எளிதாக நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

 
மிக எளிதாக மனதில் இருத்த :
டலை ருண்டையை க்கி ப்பி ருசிச்சு சாப்பிடுமாறு ங்க க்கா கூறினாள்

No comments:

Post a Comment